Aktuality

SR
Investícia do Vašej budúcnosti


Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu
v rámci Operačného programu Životné prostredie
Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Malý Lipník
Druh projektu: investičný

Obec Malý Lipník realizuje projekt s názvom „Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Malý Lipník“. Cieľom projektu je zabezpečiť a zlepšiť protipovodňovú ochranu obyvateľov a ich majetku v obci Malý Lipník. V rámci projektu bude zrealizovaná úprava miestneho potoka z dôvodu nedostatočnej súčasnej ochrany obce pred povodňami.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 492 026,40 EUR. Projekt je financovaný z Operačného programu Životné prostredie a výzvy č. OPŽP-PO2-11-1. Zámerom výzvy bolo výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.

Realizácia projektu prebieha od septembra 2012 do februára 2015.

Projekt pozostáva z hlavnej aktivity - Úprava potoka Lipník a z podporných aktivít. Výsledkom projektu bude upravené koryto potoka Lipník s pevnými brehmi, čo zabráni ďalšiemu vybrežovaniu počas väčšieho množstva dažďových zrážok.

Realizáciou projektu bude môcť obec disponovať dostatočnou protipovodňovou ochranou, ktorá ju dokáže ochrániť pred veľkými vodami a pred záplavami osídleného územia.

Kalendár:

Apríl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
meniny má: Marcel

Anketa:


Počasie na Slovensku: