Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Kúpna zmluva-Mikuláš Duranka a manželka Viera
pdf Zmluva o dielo-Stavba multifunkčné a detské hrisko
pdf Zámenná zmluva-Miroslav Ilčišák
pdf Kúpna zmluva Ing. František Halmo a manželka Ing. Anna Halmová
pdf Zámenná zmluva uzavretá podľa § 588 - Peter Kovaľ a manželka Jana
pdf Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 3.3.2017 Andrej Kravec a manželka
pdf Zámenná zmluva Pavel Badovský a manželka, zverejnená 24.4.2015
pdf Kúpna zmluva MUDr. Miroslav Demjan a manželka Helena r. Kolejáková, zverejnená 10.1.2017
pdf Kúpna zmluva Mgr. Štefan Kuča a manželka Mgr. Eva Kučová, zverejnená dňa 3.8.2015
pdf Zámenná zmluva-Gréckokatolícka cirkev Malý Lipník-zverejnená 25.2.2016
pdf Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Patrik Živčák a Martina Živčáková
pdf Zámenná zmluva-Andrej Kravec a manželka Milena, zverejnená 8.3.2017
pdf Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve-Ing. Jaroslav Hospodár a Ing. Oxana Hosodárová
pdf Kúpna zmluva-Ing.Jaroslav Hospodár a Ing.Oxana Hospodárova,zverejnená 20.6.2016
pdf Zámenná zmluva Patrik Živčák a manželka, zverejnená 20.6.2016
pdf Dodatok č. 1 k poisteniu majetku - Regulácia potoka Lipník v obci Malý Lipník
pdf Kúpna zmluva Ján Mikluš, zverejnená 30.7.2015
pdf Návrh poistnej zmluvy-regulácia potoka Lipník
pdf Kúpna zmluva Mgr. Jozef Smetana a manželka Anna, zverejnená 6.7.2015
pdf DODATOK č. 5 k ZMLUVE O DIELO - SLOVDACH, s.r.o.
pdf Kúpna zmluva Vladimír Leško a Terézia Lešková
pdf Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo SLOVDACH, s.r.o. Stará Ľubovňa
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena Vsl. distribučná, a.s.
pdf Kúpna zmluva Mgr. Juraj Varholák a manželka Emília, zverejnená 8.12.2014
pdf Zmluva o poskytnutí programových licencií
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo SLOVDACH, s.r.o. Stará Ľubovňa
pdf Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
pdf Kúpna zmluva č. 48/2011, JUDr. Vasilík, zverejnená dňa 8.7.2011
pdf Zmluva o dielo MOSTAT, spol. s.r.o. Košice
pdf MANDÁTNA ZMLUVA-INPRO POPRAD, s.r.o.
pdf Zmuva o výpožičke LESY SR
pdf Zmluva o dielo č.1/2011 o likvidácií odpadových vôd zo žumpy
pdf Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
pdf Zmluva o poskytnutie finančného príspevku
pdf Dodatok - Zmluva o dielo č. 6/2011-Prevádzkáreň obce Malý Lipník
pdf Dodatok - Zmluva o dielo č. 6/2011 Prevádzkáreň obce Malý Lipník
pdf Kúpna zmluva Mgr. Kuča, zverejnená dňa 26.9.2011
pdf kúpna zmluva Jedinák, zverejnená dňa 28.9.2011
pdf Zmluva o nájme nebyt.priestoru B.A.M.MEDIC s.r.o. V.Ružbachy,zverejnená dňa 12.12.2011
pdf Kooperatíva Prešov
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
pdf Zmluva o dielo SLOVDACH
pdf Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Slovdach
pdf Zmluva o prevádzkované obecných kompostovísk prse rok 2012
pdf Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity
pdf Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distr.sústavy
pdf Dodátok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
pdf Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
pdf Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
pdf Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl.Obch.zákonníka
pdf Dohoda o vzájomnej spolupráci
pdf Zmluva o zámene nehnuteľností
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo SLOVDACH, s.r.o. Stará Ľubovňa
pdf Zmluva o poskytnutí NFP
pdf Zmluva o dielo MARLOW
pdf Zmluva o dielo č. 140613-1 Project Consult, spol. s r.o. Prešov
pdf ZMLUVA O DIELO č. 254/13 - dodávka a montáž dúch.agr.
pdf Dodatok č. 2 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
pdf Licenčná zmluva DM-SERVIS Kapušany
pdf Dodatok č. 1 Zmluve o dielo MARLOW
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo MOSTAT
pdf Kúpna zmluva Ing.Peter Valigurský a manželka
pdf Kúpna zmluva a Zmluva o dielo Enermont s.r.o.
pdf Zmluva o poskytnutí služby-Project Consult,spol.s r.o.Prešov
pdf DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP
pdf DODATOK č.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č.zmluvy 092/2.1
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
pdf Zmluva o nájme nebytového priestoru
pdf Príkazná zmluva č.21SL/14/2013
pdf Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu
pdf Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce M.Lipník č. 68/2007
pdf Rámcová zmluva na poskytovanie služieb INPRO POPRAD
pdf Zmluva o dielo č. JO 030315 Premier Consulting
pdf Zmluva o dielo č. JO 030315-2 Premier Consulting
pdf Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp.
pdf Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp.
pdf Zmluva o budúcej zml. o odohraní divadelného predstavenia
pdf Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
pdf Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
pdf Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
pdf Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
pdf Zmluva o dielo (PHSR)
pdf Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO
pdf Zmluva o zabezp.systému nakladania s odpadmi
pdf Zmluva o dielo č. 122015
pdf Zmluva o dielo č. JO101215-1-1
pdf Zmluva o dielo č. JO101215-1-2
pdf Dohoda o zrušení zmluvy
pdf Zmluva o dielo projektová dokumentácia
pdf Dodatok č. 1 k zámennej zmluve
pdf Zmluva o dielo energetický audit
pdf Zmluva o dielo č. 345/16 - metrologické overenie
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
pdf Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
pdf Darovacie zmluva č.p. KRHZ-PO-715/2015-015
pdf Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
pdf Zmluva č. 26400
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
pdf Zmluva-úrazové poistenie od 01.07.2015-31.12.2015
pdf Zmluva-úrazové poistenie od 01.02.2016-31.12.2016
pdf Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
pdf Zmluva č.10/2016/SL-OKR/005183-10 o výpožičke
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/235
pdf Zmluva č. 37713 o poskyt.dotácie z prostr. DPO
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-002-2015/000041-532
pdf Mandátna zmluva - stavebný ldozor
pdf Zmluva o dielo-Slovdach
pdf Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Nájomná zmluva-Slovenský vodohospodársky podnik
PDF Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
pdf Zmluva číslo 177/322/18Pv o dodávke vody
pdf Dohoda o ukončení zmluvy c MZ-ZoP/2012/002-SpZ
pdf Darovacia zmluva-Pierott. n.o.
pdf Zmluva č. 38 025 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

Kalendár:

Máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Zina

Anketa:


Počasie na Slovensku: